Vi förbättra ert nätverk

Låt oss bygga och driftar ert nya fibernätverk och WiFi.

Tjänster och lösningar

Trådbundet Nätverk

Att planera och installera nätverk är en del innan vi går vidare med att installera. Produkterna vi jobbar med kopplas mot våra kontrollrar för övervakning och uppdatering. Kopplingen till kontrollern ger oss möjlighet att hitta fel innan ni påverkas. Det ger er ett stabilare nätverket med bättre funktion.

Office 365

Flytta till Office 365! Vi är partner med Microsoft och driftar Office 365 lösningar för många kunder idag. Vi hjälper er att smidigt flytta till Office 365.

WiFI – Trådlöst Nätverk

Vi planerar ert WiFi för bästa funktion. Kopplar hela WiFI nätverket till vår kontroller och sköta uppdateringar och justeringar fjärr. Vi installerar och driftar allt från större kontorshotell och till campingar. Hjälper till med felsökning.

Backuplösningar

Alla måste ha backup! Vi backar upp din server, din dator eller din NAS. Vi backar till och med upp Office 365 för kunder idag. Vi ger förslag på vad just ni behöver.

Fiber

Att byta till ett fiber baserat nät ger er bättre bandredd och möjlighet att ha mycket långa avstånd mellan hårdvaror. Redundans mellan hårdvaror och störningsfri överföring av data. Vi löser installtionen

Inkoppling & Test

Ett balanserat nätverk är viktigt för att datatrafiken skall flyta på. Finjusteringar kan lösa många problem som kan finnas i ett nätverk. Vår uppgift kan vara att analysera vart trafiken skapas och komma med förslag på lösningar för ert nätverk.