IT-Support

Med eller utan avtal

Microsoft 365 tjänster

Microsoft 365 är inte bara mail utan också en bra plats för sammarbete. Mailen i Microsoft 365 är bland de bästa på marknaden. Du får ett stort utrymme för e-post och för egna filer i Onedrive. Med Sharepoint delar ni gemensamma filer. Vi kan gruppera era användare så olika medarbetare får olika tillgång till filerna. Filerna i Sharepoint delas mellan er på ett “smart” sätt. T.ex. kan ni jobba i samma word- eller exceldokument och se vem och vart andra skriver i dokumentet. Vi hjälper att komma igång med detta.

Microsoft Teams hjälper er skapa online möten på ett enkelt och säkert sätt, använd chat istället för att maila allt. Bygg upp Teams med både interna och externa parter. Dela filer och idéer.

 

Microsoft 365 backup

Backup av Microsoft 365! Som ni kanske vet så gör inte Microsoft backup på era filer eller e-post. De speglar data mellan datacenter. Skulle ni behöva återställa filer eller e-post som är borttagna och de inte finns i papperskorgen måste det finnas backup för att få tillbaka e-post eller filer. Det kan vara så att något tagit bort e-post av misstag eller medvetet och dessa behöver återställas via backuppen.

Vi sköter backupper av era konton i Microsoft 365. Vi kan göra e-postbackup + Onedrive & Sharepoint för er. Det mesta går att göra backup på.
Anledningar att göra Microsoft 365 backup: Bortagna filer – Policy för hur länge data skall sparas – Interna “hot” – Externa “hot” – Lagar som kan kräva lagring.

Flytta till Microsoft 365

Att flytta till Office 365 kan vara både enkelt och kompicerat. Vi har flyttat många företag till Office 365 med mycket gott resulatat. Vi kan flytta e-post till Office 365 men också filer från er server eller NAS. Filer flyttas till Sharepoint som enkelt delas mellan användare på ett säkert sätt.

IT Support med eller utan avtal

Vi är här för att hjälpa dig med alla dina IT-behov. Vårt team av erbjuder IT-support för att lösa alla tekniska problem du kan stöta på. Låt oss drifta er Microsoft 365 lösning och ta hand om era 365 backupper. När det gäller inköp av datorer, ger vi råd om de bästa alternativen baserat på dina specifika behov. Slutligen, om du har problem med ditt wifi, kan vi hjälpa till att komma med förslag som kan förbättra er anslutningshastigheten. Vi är här för att göra din IT-upplevelse så smidig som möjligt.

Fjärrsupport

Behöver ni IT-support snabbt. Vi fjärrstyr ca. 95% av alla supportärenden. Det sparar tid och vår miljön. Ni ringer oss och vi kopplar snabbt och enkelt upp oss till er dator eller server och på börjar arbetet så snabbt som möjligt. Exempel på problem som vi normalt löser via fjärrsupport är: Utskriftsproblem, problem med e-post eller Office 365, kopplingar till servrar och VPN problem m.m.

Backup

Idag tar vi hand många backupper som t.ex. serverbackupper och klientbackupper. Våra backupsystem hanterar mång TB data dagligen. Vi anpassa backupper efter era behov. Ni kanske inte vill eller behöver online backup utan endast backup till en lokal NAS. Behöver ni både lokal backup till en NAS och online backup till oss för extra säkerhet löser vi detta för er. Vi hjälper er och guidar er till rätt lösning.

Distansarbete – Behöver ni arbeta fjärr med filer eller via fjärrskrivbord?

VPN: Vi hjälper er komma igång med VPN för en säkrare koppling till er server. Konfigurera er router för VPN om den klarar det. Vi kan även komma med förslag på lämplig VPN router om er inte fungerar för detta. Hjälp med att konfigurera era medarbetare så förstår och kan logga in via VPN.

Fjärrskrivbord: Vi sätter upp en server som ni jobbar mot. Istället för att ha alla filer på lokal server sköter vi driften av servern hos oss. Ni loggar in via RDP (fjärrskrivbord) och delar filer m.m. som om ni satt på en och samma plats. Skrivare fungerar i 99% av fallen utan problem. Vi kan ställa in olika säkerhet på delade mappar så att inte alla behöver ha samma tillgång alla filer på servern. Backup sköter vi för er också.